Exercices + Corrigés 8ème année

قابليّة القسمة على 8

 

مجموعة الأعداد الصّحيحة النسبيّة

 

(1/3) Zالجمع و الطرح و الضرب في

 

 

 

 

(2/3) Z الجمع و الطرح و الضرب في

 

 

(3/3) Z الجمع و الطرح و الضرب في

 

 

Q الجمع و الطرح في

الضّرب والقسمة1

 

الضّرب والقسمة2

 

(1/2) التّناظر المركزي

 

 

 

 

التّناظر المركزي (2/2)

 المثلّثات المتقايسة

متوازي الاضلاع و مثلّثات متقايسة

Facebook